serveis

projectes

contacte

situació oficines

Avís Legal

Sort

C. Dr. Carles Pol i Aleu núm. 46 Local

25560 Sort

 

La Pobla de Segur

Avda. Catalunya

núm. 28, 4t 2a

25500 La Pobla de Segur

 

telèfons

667 413 606

973 620 985

973 680 574

 

fax

973 620 985

 

correu electrònic

web

www.arquitecte.cat

arquitek@coac.cat

AVÍS LEGAL

Condicions generals d'ús de la pàgina web www.arquitecte.cat

 

1. Identificació i activitat del propietari.

 

JOEL TORRAS i CASAS (en endavant "JTC "), amb domicili social a carrer Dr. Carles Pol i Aleu 46 de Sort, amb NIF 40356572J, és arquitecte col.legiat pel Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya el 27/05/2003 amb número de col.legiat 38.137-3.

 

 

2. Responsabilitats d'ús.

 

Totes dues parts són responsables de la veracitat de les dades que s'enviïn i gestionin a través del sistema. L'Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris pel correcte funcionament del sistema.

 

L'Usuari i JTC adoptarà totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus al sistema. Malgrat l'anterior, JTC exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

 

i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d'aquesta, així com falta d'adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.

 

ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d'altres elements que poguessin produir alteracions al sistema informàtic o als fitxers dels Usuaris.

 

 

3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.

 

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran tractades en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La sola utilització de la nostra pàgina web suposa la acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s'inclou en aquesta.

 

 

4. Propietat Intel.lectual i/o industrial.

 

Tota la informació continguda en la pàgina web www.arquitecte.cat, com pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d'establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel.lectual i industrial de JTC o tercers.

 

 

Sota cap supòsit l'accés als serveis de JTC suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquets drets, ni confereix cap dret d'ús, traducció adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel.lectual sense la prèvia i expressa autorització de JTC o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l'Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l'autorització prèvia i per escrit de JTC.

 

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als que es tingui accés a través de www.arquitecte.ccat, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel.lectual.

 

No obstant l'anterior, queden deslliurats de perill els drets de l'Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l'Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.

 

 

5. Política de links.

 

JTC no es farà responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s'ofereixin a través de les pàgines webs a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s'inclouen a la pàgina web www.arquitecte.cat.

 

 

6. Notificacions.

 

Qualsevol notificació podrà ser dirigida a JTC a l'adreça que figura a la capçalera o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: arquitek@coac.cat

 

 

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

 

Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l'execució, interpretació o acompliment de les obligacions establertes entre JTC i els usuaris de la pàgina web www.arquitecte.cat, als Jutjats i Tribunals de Tremp, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que per llei els hi pogués correspondre.

 

 

8. Consentiment del Usuari.

 

El sol accés a l'ús de la pàgina web www.arquitecte.cat per part de l'Usuari suposa l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús.

 

© 2013 Joel Torras Casas

Powered by Joel Torras Casas