serveis

projectes

contacte

situació oficines

Avís Legal

serveis /

Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis Existents

Has de vendre o llogar el teu habitatge o local? A l’estudi d’arquitectura Torras trobaràs informació i assessorament per obtenir el Certificat d’Eficiència Energètica del teu habitatge, local o edifici, hem rebut formació específica, superant el curs en Certificació Energètica d’Edificis Existents per l’Escola Professional Sert del Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis Existents

 

Segons el RD 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, els edificis, habitatges o locals existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d'eficiència energètica de la seva CCAA.

 

Procés de Certificació

 

1.- La Qualificació: Procediment tècnic de càlcul que realitza un arquitecte (o técnic reconegut) per determinar el comportament energètic de l’edifici o part d’edifici i les possibles millores energètiques mitjançant les eines reconegudes pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

 

2.- La certificació  energètica d'un edifici, és el procés pel qual un l'Administració (ICAEN -  Institut Català de l'Energia) verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.

 

3.- Un cop verificada aquesta conformitat, l'ICAEN () emet la corresponent etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

 

A qui va dirigit?

 

- A propietaris d’edificis o unitats d’aquests que els vulguin vendre o llogar.

- A administracions públiques que ocupin edificis amb una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

 

Àmbit d'aplicació i terminis

 

- Tots els edificis construïts des de 2007

- Edificis existents de venda o llog p uer a partir de 1 de j y un 2013

- Edificis públics de més de 500m2 a partir de 1 de juny 2013

- Edificis públics entre 250 i 500 m2 a partir de 9 juliol 2015

- Edificis públics de lloguer de més de 250 m2 a partir de 31 desembre 2015

 

Té caducitat el certificat d'eficiència energètica?

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.

 

Font: ICAEN. Institut Català d’Energia

Sort

C. Dr. Carles Pol i Aleu núm. 46 Local

25560 Sort

 

La Pobla de Segur

Avda. Catalunya

núm. 28, 4t 2a

25500 La Pobla de Segur

 

telèfons

667 413 606

973 620 985

973 680 574

 

fax

973 620 985

 

correu electrònic

web

www.arquitecte.cat

arquitek@coac.cat

© 2013 Joel Torras Casas

Powered by Joel Torras Casas