Política de privacitat i termes legals

Condicions generals d’ús de la pàgina web www.arquitecte.cat

1. Identificació i activitat del propietari.

JOEL TORRAS i CASAS (en endavant “JTC “), amb domicili social a carrer Dr. Carles Pol i Aleu 46 de Sort, amb NIF 40356572J, és arquitecte col.legiat pel Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya el 27/05/2003 amb número de col.legiat 38.137-3.

2. Responsabilitats d’ús.

Totes dues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema. L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris pel correcte funcionament del sistema.

L’Usuari i JTC adoptarà totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus al sistema. Malgrat l’anterior, JTC exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d’aquesta, així com falta d’adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.

ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que poguessin produir alteracions al sistema informàtic o als fitxers dels Usuaris.

3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran tractades en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La sola utilització de la nostra pàgina web suposa la acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s’inclou en aquesta.

4. Propietat Intel.lectual i/o industrial.

Tota la informació continguda en la pàgina web www.arquitecte.cat, com pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d’establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel.lectual i industrial de JTC o tercers.

Sota cap supòsit l’accés als serveis de JTC suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquets drets, ni confereix cap dret d’ús, traducció adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel.lectual sense la prèvia i expressa autorització de JTC o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l’Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l’autorització prèvia i per escrit de JTC.

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als que es tingui accés a través de www.arquitecte.ccat, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel.lectual.

No obstant l’anterior, queden deslliurats de perill els drets de l’Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.

5. Política de links.

JTC no es farà responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s’ofereixin a través de les pàgines webs a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s’inclouen a la pàgina web www.arquitecte.cat.

6. Notificacions.

Qualsevol notificació podrà ser dirigida a JTC a l’adreça que figura a la capçalera o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: arquitek@coac.cat

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o acompliment de les obligacions establertes entre JTC i els usuaris de la pàgina web www.arquitecte.cat, als Jutjats i Tribunals de Tremp, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que per llei els hi pogués correspondre.

8. Consentiment del Usuari.

El sol accés a l’ús de la pàgina web www.arquitecte.cat per part de l’Usuari suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.

Sort
C. Dr. Carles Pol i Aleu
núm. 46 Local
25560 Sort
La Pobla de Segur
Avda. Catalunya
núm. 28, 4t 2a
25500 La Pobla de Segur
 
© 2024 Joel Torras Casas | política de privacitat i termes legals | Design |